MOŻLIWOŚĆ ZAPISU NA EGZAMIN NA PRAWO JAZDY ON-LINE

Informujemy iż od dnia 5 czerwca 2017r Małopolski Ośrodek Ruchu Drogowego w Nowym Sączu oraz oddział terenowy w Nowym Targu uruchomi usługę rezerwacji terminów egzaminów przez Internet. Szczegółowa instrukcja obsługi znajduje się w linku.

Szkolimy kierowców w kategoriach:

Kategoria AM

To kategoria daje nam uprawnienia do kierowania:
- motorowerem, rozumianym jako pojazdy dwu- lub trójkołowy zaopatrzony w silnik spalinowy o pojemności skokowej nieprzekraczającej 50 cm3 lub w silnik elektryczny o mocy nie większej niż 4 kW, którego konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h

- czterokołowcem lekkim, rozumianym jako pojazd, którego masa własna nie przekracza 350 kg i konstrukcja ogranicza prędkość jazdy do 45 km/h.
Aby się starać o kategorię AM należy mieć ukończone 14 lat.

Junak RS


Kategoria A1

To kategoria daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nie większej niż 11 kW (15 KM) oraz stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). Aby się starać o kategorię A1 należy mieć ukończone 16 lat.

Yamaha YBR 125

Kategoria A2

Daje nam uprawnienia do kierowania motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW (47,58 KM) i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW/kg, a także motocyklem trójkołowym o mocy do 15 kW (20,39 KM). O prawo jazdy kategorii A2 mogą starać się osoby, które mają ukończone 18 lat. 

Kategoria A

Osoby posiadające tego typu uprawnienia mogą kierować motocyklem oraz motocyklem z przyczepą motocyklową o masie nieprzekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg. Aby uzyskać prawo jazdy tej kategorii trzeba mieć ukończone 18 lat i wcześniej przez dwa lata posiadać prawo jazdy kategorii A2. Jeśli mamy 21 lat i zdobyliśmy kategorię A, mamy uprawnienia na prowadzenie motocykli trójkołowych o mocy przekraczającej 15 kW (20,39 KM). W przeciwnym wypadku musimy czekać do ukończenia 24. roku życia.

Suzuki Gladius

Kategoria B

Kategoria B daje nam uprawnienia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5  tony – z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony, z przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej masy własnej pojazdu ciągnącego
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym

Posiadacz prawa jazdy tej kategorii może ciągnąc przyczepę lekką bez hamulców. W takiej sytuacji dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów może wynieść 4250 kg, przy czym dopuszczalna masa całkowita przyczepy nie może być większa niż połowa masy własnej pojazdu ciągnącego. Jeśli posiadacz kategorii B kieruje zespołem pojazdów z przyczepą lekką do 750 kg z hamulcem bezwładnościowym, to musi pamiętać, że dopuszczalna masa całkowita pojazdu ciągnącego stanowi co najmniej 1,33 dopuszczalnej masy całkowitej przyczepy.      

Kategoria B+E

Dzięki kategorii B+E uzyskujemy prawo do kierowania pojazdem odpowiednim do kategorii B z przyczepą, której rzeczywista masa całkowita nie jest większa od rzeczywistej masy całkowitej pojazdu ciągnącego. Tym samym możemy także kierować ciągnikiem rolniczym i pojazdem wolnobieżnym z przyczepą. Osoba posiadającą prawo jazdy kat. B i C+E lub B i D+E posiada uprawnienia do kierowania zespołem pojazdów wynikających z kategorii B+E
W tym miejscu należy zaznaczyć, że dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez pojazd samochodowy przyczepy z hamulcem nie może przekroczyć:

 • wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego
 • dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta
 • 3 500 kg z tym, że w przypadku samochodu terenowego, masa ta może ulec zwiększeniu do 150% wartości wynikającej z wartości znamionowej urządzenia sprzęgającego przy zachowaniu pozostałych warunków

W przypadku przyczepy bez hamulca, dopuszczalna masa całkowita ciągniętej przez samochód osobowy nie może przekroczyć:

 • maksymalnej masy ciągniętej określonej dla tego pojazdu przez producenta lub połowy dopuszczalnej masy całkowitej tego pojazdu
 • 750 kg.

Teoria

Dla Kategorii AM, A1, A2, A, B, C, D
 • odbywa się w sali wykładowej wyposażonej w tablicę, plansze znaków drogowych, modele pojazdów do symulacji sytuacji drogowych oraz komputer z projektorem do wizualizacji multimedialnej. Szkolenie trwa 30 godzin lekcyjnych tj. 45-minutowych
 • kursanci otrzymują pakiety dydaktyczne do samodzielnej nauki
 • po zakończeniu szkolenia teoretycznego kursanci rozpoczynają szkolenie praktyczne

Praktyka

Kategoria A- od 24 lat (od 20 lat, gdy kierowca posiada od 2 lat kat. A2)
Kategoria A1- od 16 lat
Kategoria A2- od 18 lat
Kategoria AM- od 14 lat
 • szkolenie trwa 20 godzin zegarowych
 • odbywa się na motocyklu: SUZUKI GLADIUS 650 (kat A2,A), YAMAHA YBR (KAT. A1)
Kategoria B
 • szkolenie trwa 30 godzin zegarowych
 • nasi instruktorzy przekazują wiedzę w sposób bezstresowy, przejrzysty a przede wszystkim skuteczny
 • nauka jazdy na terenach egzaminacyjnych, blisko plac manewrowy
 • istnieje możliwość dokupienia jazd dodatkowych

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt według ustawień przeglądarki.